Geriyə
VİTAPROST® FORTE (suppozitoriyalar)
Dərman vasitəsi

VİTAPROST® FORTE (suppozitoriyalar)

Dərman vasitəsi
Saytda təqdim edilmiş məlumat özünüdiaqnostika və özünümüalicə üçün istifadə edilməməli və əyani həkim konstultasiyasını əvəz edə bilməz.

Eyniləşdirmə və təsnifat

ATC kodu
G04BX
Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı
Prostate extract

Dərman forması

Rektal suppozitoriyalar

Buraxılış forması

20 mq-lıq rektal suppozitoriyalar.

5 suppozitoriya, polietilenlə laminəedilmiş polivinilxlorid örtüklü konturlu-yuvalı qablaşdırmada. 1 və ya 2 konturlu-yuvalı qablaşdırma, içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Tərkibi

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 suppozitoriyanın tərkibində 20 mq suda həll olan peptidlər hesabı ilə 100 mq prostat ekstraktı vardır.

Köməkçi maddələr:bərk yağ (H 15, W 35 markalı vitepsol; NA 15, NAS 50 markalı supposir).

Təsviri

Torpedoyabənzər formalı, sarımtıl ağ rəngli, krem və ya bozumtul çalarlı suppozitoriyalardır. Suppozitoriyanın səthində ağ ərpin yaranması və kəsiyində hava boşluğunun və qıfşəkilli dərinləşmənin olması yolveriləndir.

Farmakoterapevtik qrupu

Xroniki prostatitin müalicəsi üçün vasitə.

Farmakoloji xüsusiyyətləri. Farmakodinamikası

Vitaprost® Forte prostat vəziyə orqanotrop təsir göstərir. Prostat vəzinin ödeminin səviyyəsini, leykositar infiltrasiyasını azaldır, epitelial hüceyrələrin sekretor funksiyasını normallaşdırır, asinusların ifrazatında lesitin toxumların sayını artırır, sidik kisəsinin əzələ tonusunu stimullaşdırır. Trombəmələgəlməni, antiaqreqant aktivliyi azaltması hesabına prostat vəzidə mikrosirkulyasiyanı azaldır, prostat vəzidə venulaların trombozunun inkişafının qarşısını alır.

Vitaprost® Forte prostat vəzinin və eyakulyatın parametrlərini normallaşdırır. Ağrı və diskomfortu azaldır, dizurik təzahürü aradan qaldırır, kopulyativ funksiyanı yaxşılaşdırır.

Preparat iltihabəleyhinə və antiaqreqasion təsirə malikdir, sidik kisəsinin əzələsini stimulə edir.

Prostat ekstraktının təsiredici maddəsi peptid biorequlyatorlar qrupuna aiddir-sitomedinlərə.

Bu dərman maddələri özlərində molekul kütləsi 1-10 kDa olan peptidləri birləşdirir. Para- və ya autokrin təbiətli kiçikmolekullu peptidlər, transspesifik daxili- və hüceyrələrarası messencer funksiyasını yerinə yetirir.

Prostat vəzinin peptidləri qanın laxtalanması vaxtını azaldır və damar divarının antiaqreqant aktivliyini artırır, qanın mikrosirkulyasiyasını yaxşılaşdırır, qanın fibrinolitik aktivliyini gücləndirir, in vivo, in vitro şəraitdə detruzorun miositlərinin yığılma aktivliyini yüksəldir. İmmunomoduləedici və immunostimuləedici təsirə malikdir, antihistaminlərin və antiserotonin anticisimlərinin sintezini gücləndirir.

Xroniki prostatitin müalicəsi zamanı peptid biorequlyatorların istifadəsinin əsasında bu preparatların mikrosirkulyasını bərpa etmək, antihistamin və antiserotonin antitellərinin hesabına dolayı iltihabəleyhinə təsir göstərmək, eləcə də, onların immunomoduləedici və immunostimuləedici təsiri durur.

Prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyasının müalicəsi sitomedinlərin mühüm bioloji effektinə əsaslanır: orqanotropluğa-differensasiya proseslərini və onların ifraz edildiyi həmin orqanda hüceyrələrin funksiyasını tənzimləməyə imkan verir.

Farmakoloji xüsusiyyətləri. Farmakokinetikası

Peptid preparat kimi hüceyrə proteazaları ilə aminturşulara qədər parçalanır. Kumulyativ təsirə malik deyil.

İstifadəsinə göstərişlər

Xroniki prostatit (kompleks müalicənin tərkibində).

Prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyası.

Sidiyin urgent (imperativ) saxlamamazlığının, urgent sidiyəgetmə istəmənin və qadınlarda klimakterik və postklimakterik dövrdə sidik kisəsinin hiperaktivliyinin ağırlaşmamış formaları zamanı sidiyəgetmənin artmasının müalicəsi.

Prostat vəzidə cərrahi müdaxilələrdən əvvəlki və sonrakı vəziyyət.

Əks göstərişlər

Preparatın istənilən komponentinə qarşı yüksək həssaslıq.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Preparatın istifadəsi nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə və yüksək diqqət və sürətli psixomotor reaksiya tələb edən digər potensial təhlükəli fəaliyyət növlərilə məşğul olma qabiliyyətinə təsir etmir.

İstifadə qaydası və dozası

Rektal istifadə edilir. Bağırsağın iradi boşalmasından və ya imalədən sonra gündə 1 dəfə 1 suppozitoriya rektal istifadə edilir. Suppozitoriyanın yeridilməsindən sonra pasiyentin 30-40 dəqiqə ərzində yataqda olması arzu ediləndir.

Müalicə kursunun müddətini həkim təyin edir. Prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyası zamanı Vitaprost® Forte preparatı ilə müalicə kursunun minimal davamlılığı 15 gün, xroniki prostatit zamanı 10 gün, hiperaktiv sidik kisəsi zamanı 20 gündür.

Ehtiyac olduqda, təkrar kursların aparılması mümkündür.

Müalicədən sonra yaxşılaşma baş vermədikdə və ya simptomlar ağırlaşdıqda və ya yeni simptomlar yarandıqda, həkimlə məsləhətləşmək vacibdir.

Doza həddinin aşılması

Vitaprost® Forte preparatının doza həddinin aşılması halları barədə məlumat verilməyib.

Əlavə təsirləri

Çox nadir hallarda ( 0,01%-dən az) - allergik reaksiyalar.

İçlik vərəqədə göstərilməyən istənilən digər əlavə təsir baş verdikdə, həkimə məlumat vermək lazımdır.

Digər dərman vasitələrilə qarşılıqlı təsiri

Preparat kompleks terapiyada istifadə edilə bilər.

Digər dərman vasitələrilə qarşılıqlı təsiri və ya uyuşmazlığı qeydə alınmayıb.

Xüsusi qeydlər

Xroniki prostatitin müalicəsi kompleks olmalıdır, Vitaprost® Forte preparatının təyin edilməsilə yanaşı digər qrup dərman vasitələrindən və qeyri-dərman müalicə üsullarından istifadə edilməlidir.

Xroniki prostatitin müalicəsinə başlamazdan əvvəl ehtiyac olduqda, müalicə prosesində prostat vəzinin ifrazatının analizinin aparılması məsləhət görülür.

Xoşxassəli hiperplaziyanın müalicəsi üçün preparatdan istifadə dövründə hazırki xəstəliyin standart nəzarətini aparmaq üçün müntəzəm olaraq həkim qəbulunda olmaq lazımdır. Müalicə kursuna başlamazdan əvvəl patologiyanın xoşxassəli xarakter daşıdığına əmin olmaq lazımdır.

Saxlanma şəraiti

25ºС-dən yüksək olmayan temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

3 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Reseptsiz buraxılır.

Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi

“Nijfarm” SC, Rusiya.
603950, Nijniy-Novqorod ş., Salqanskaya k., 7.
Tel.: (831) 278-80-88.
Faks: (831) 430-72-28.
e-mail: med@stada.ru

İstehsalçı

“Nijfarm” SC, Rusiya.
603950, Nijniy-Novqorod ş., Salqanskaya k., 7.
Tel.: (831) 278-80-88.
Faks: (831) 430-72-28.
e-mail: med@stada.ru

Посмотрите наличие товара в аптеках Вашего города

Карта Список
Далее

Другие продукты

VİTAPROST® (suppozitoriyalar)
VİTAPROST® (suppozitoriyalar) Daha çox öyrən
VİTAPROST® (tabletlər)
VİTAPROST® (tabletlər) Daha çox öyrən

Saytda təqdim edilmiş məlumat özünüdiaqnostika və özünümüalicə üçün istifadə edilməməli və əyani həkim konstultasiyasını əvəz edə bilməz.

Задать вопрос по продукту
VİTAPROST® FORTE (suppozitoriyalar)

Все поля обязательны для заполнения

Ваше сообщение отправлено!
Спасибо!

Сообщить о наличии

Введите адрес электронной почты, чтобы узнать, когда препарат снова появится в наличии

Ваше сообщение отправлено!
Спасибо!

eo