Geriyə
HEPARİN MƏLHƏMİ (məlhəm)
Dərman vasitəsi

HEPARİN MƏLHƏMİ (məlhəm)

Dərman vasitəsi
Saytda təqdim edilmiş məlumat özünüdiaqnostika və özünümüalicə üçün istifadə edilməməli və əyani həkim konstultasiyasını əvəz edə bilməz.

Eyniləşdirmə və təsnifat

ATC kodu
С05ВА53
Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı
Heparin sodium + Benzocaine + Benzylnicotinate

Dərman forması

Xaricə istifadə üçün məlhəm

Buraxılış forması

Xaricə istifadə üçün məlhəm. 25 q məlhəm, alüminium tublarda və ya polietilen laminat tublarda. 1 tub içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Tərkibi

Təsiredici maddələr: 1 q məlhəmin tərkibində 100 BV natrium heparin (0,833 mq natrium heparinin aktivliyi 120 BV/mq), 40 mq benzokain (anestezin) , 0,8 mq benzilnikotinat vardır.

Köməkçi maddələr: qliserol, vazelin, stearin turşusu (stearin turşusu 50), şaftalı yağı, emulqator №1, metilparahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat, su.

Təsviri

Ağ rəngdən sarımtıl çalarlı ağ rəngə qədər məlhəmdir.

Farmakoterapevtik qrupu

Yerli istifadə üçün birbaşa təsirli antikoaqulyant vasitə + digər preparatlar.

Farmakoloji xüsusiyyətləri. Farmakodinamikası

Təsiri tərkibinə daxil olan komponentlərin xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olan, xaricə istifadə üçün kombinəedilmiş preparatdır. Heparin birbaşa təsirli antikoaqulyant olub, ortamolekullu heparinlər qrupuna aiddir. Xaricə istifadə zamanı yerli antikoaqulyant, ekssudatəleyhinə, mülayim iltihabəleyhinə təsir göstərir. Trombinin yaranmasını blokadaya alır. Heparin iltihab prosesini azaldır və antikoaqulyant təsir göstərir, mikrosirkulyasiyanı dolayı yolla yaxşılaşdırır ki, bu da, hematomaların və trombların aradan qalxması prosesinə və toxuma-

ların ödeminin azalmasına səbəb olur.

Benzilnikotinat periferik vazodilatasiya vasitəsidir, mikrosirkulyasiyanın yaxşılaşmasına sə-

bəb olur. Heparinin nüfuz etməsinin yaxşılaşdırılması üçün adyuvant qismində istifadə edi-lir.

Benzokain yerli ağrıkəsici təsir göstərir. Natrium ionları üçün hüceyrə membranının keçiri-cilik qabiliyyətini azaldır, kalsium ionlarını membrannın daxili səthində yerləşən reseptor-lardan çıxarır, sinir impulslarının keçməsini blokadaya alır. Hissi sinir uclarında ağrı impulslarının yaranmasına və onların sinir lifləri ilə keçməsinə mane olur.

Farmakoloji xüsusiyyətləri. Farmakokinetikası

Heparin dərinin səthindən əhəmiyyətsiz dərəcədə sorulur. Plazma züllaları ilə birləşməsi 95%-dək, paylanma həcmi 0,06 l/kq təşkil edir. Plasentaya və ana südünə nüfuz etmir. İntensiv şəkildə endotel hüceyrələri və mononuklear-makrofaqal sistemin hüceyrələri ilə tutulur, qaraciyər və dalaqda toplanır. Qaraciyərdə N-desulfamidazanın və trombositlərin da-ha sonrakı mərhələlərdə heparinin metabolizminə qoşulan heparinazasının iştirakı ilə meta-bolizə olunur. Desulfatlaşmış molekullar böyrəklərin endoqlikozidazasının təsiri altında kiçik molekullu fraqmentlərə çevrilir.

Yarımxaricolma dövrü (T1/2) 1-6 saat (orta hesabla 1,5 saat); piylənmə zamanı, qaraciyər və/və ya böyrək çatışmazlığı zamanı artır; ağciyər arteriyasının tromboemboliyası, infeksi-yalar, bədxassəli şişlər zamanı azalır. Böyrəklər vasitəsilə əsasən qeyri-aktiv metabolitlər şəklində xaric olunur. Hemodializ vasitəsilə xaric olmur.

Benzilnikotinat dərinin bütün qatlarına nüfuz edir. Sistem qan dövranına praktik olaraq, daxil olmur.

Benzokain xaricə istifadə zamanı praktik olaraq, absorbsiya olunmur.

İstifadəsinə göstərişlər

Səthi venaların tromboflebiti, səthi periflebit; dərialtı hematoma; inyeksiyadan sonrakı və infuziyadan sonrakı flebit; səthi mastit; lokalizə olunmuş infiltratlar və ödemlər, travmalar və əziklər (o cümlədən, əzələ toxumasının, vətərlərin, oynaqların); xarici babasil, doğuşdansonra-kı babasil düyünlərinin iltihabı; limfödema (fil xəstəliyi), limfangit.

Əks göstərişlər

Preparatın istənilən komponentinə qarşı hiperhəssaslıq; zədələnmiş nahiyənin dəri səthlərinin tamlığının pozulması (əsasən, açıq infeksiyalı yaralar, xoralı-nekrotik proseslər); 1 yaşdan kiçik uşaqlar.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Heparin məlhəminin geniş nahiyələrdə uzunmüddətli tətbiqi və eyni zamanda qanın laxtalanma sisteminə və/ və ya qanyaratmaya təsir edən peroral dərman vasitələrinin qəbulu zamanı laxtalanma vaxtına və protrombin vaxtına nəzarət etmək lazımdır.

Hamilə qadınlarda və 65 yaşdan yuxarı qadınlarda uzunmüddətli müalicə kursu tələb edildikdə və zədələnmə sahələri geniş olduqda da analoji nəzarət məsləhət görülür.

İrinlli proseslər zamanı açıq yaralara sürtmək olmaz.

Dərin venoz trombozu zamanı məlhəmin istifadəsi məsləhət görülmür.

Qanın laxtalanma sisteminin pozğunluqları, trombositopeniya zamanı ehtiyatla istifadə etmək lazımdır.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Preparatın hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsinin təhlükəsizliyi müəyyən edilməmiş- dir. Heparin plasentar baryerdən keçmir və ana südü ilə ifraz olunmur. Preparatın digər komponentlərinin ana südünə nüfuz etməsi haqqında məlumat yoxdur. Laktasiya dövründə yalnız ana üçün ehtimal edilən fayda döl və ya uşaq üçün potensial riskdən yüksək olduqdaistifadə edilir.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Preparat nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə mənfi təsir etmir.

İstifadə qaydası və dozası

Xaricə istifadə edilir.

Məlhəm nazik layla zədələnmiş nahiyəyə çəkilir (diametri 3-5 sm olan sahəyə 0,5-1 q (2-4 sm məlhəm)) və dəriyə ehtiyatla sürtülür. Məlhəm, iltihab əlamətləri aradan qalxanadək, orta hesabla 3-7 gün ərzində hər gün gündə 2-3 dəfə istifadə edilir. Daha uzun müddətli müali-cə kursunu keçirmək imkanı həkim tərəfindən müəyyən edilir.

Xarici babasil düyünlərinin trombozu zamanı rektal tamponlar tətbiq edilir, məlhəm bez və ya kətan parçaya çəkilir və bilavasitə tromblanmış düyünlərin üzərinə qoyulur və fiksə edilir. Məlhəmə hopdurulmuş tampon arxa girişə daxil edilir. Məlhəm hər gün, simptomla-

rın itməsinədək, orta hesabla 3-14 gün ərzində istifadə edilməlidir.

Doza həddinin aşılması

Sistem absorbsiyasının əhəmiyyətsiz dərəcədə olması ilə əlaqədar olaraq doza həddinin aşılması az ehtimal ediləndir.

Əlavə təsirləri

Preparatdan uzunmüddətli istifadə zamanı dərinin hiperemiyası, istifadə edilən nahiyədə həssaslığın azalması, allergik reaksiyalar (dəri səpgisi, qaşınma) şəklində yerli reaksiyalar mümkündür.

Digər dərman vasitələrilə qarşılıqlı təsiri

Preparatı qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlarla (QSİƏP), tetrasiklinlərlərlə, H1-histamin reseptorlarının blokatorları ilə eyni zamanda istifadə etmək olmaz.

Saxlanma şəraiti

20 оС-dən yüksək olmayan temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

3 il. Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Reseptsiz buraxılır.

İstehsalçı

“Nijfarm” SC, Rusiya.
603950, Nijniy-Novqorod ş., Salqanskaya k., 7.
Tel.: (831) 278-80-88.
Faks: (831) 430-72-28.
e-mail: med@stada.ru

Əlavə məlumat

İradları qəbul edən təşkilat

“Nijfarm” SC, Rusiya.
603950, Nijniy-Novqorod ş., Salqanskaya k., 7.
Tel.: (831) 278-80-88.
Faks: (831) 430-72-28.
e-mail: med@stada.ru

Посмотрите наличие товара в аптеках Вашего города

Карта Список
Далее

Saytda təqdim edilmiş məlumat özünüdiaqnostika və özünümüalicə üçün istifadə edilməməli və əyani həkim konstultasiyasını əvəz edə bilməz.

Задать вопрос по продукту
HEPARİN MƏLHƏMİ (məlhəm)

Все поля обязательны для заполнения

Ваше сообщение отправлено!
Спасибо!

Сообщить о наличии

Введите адрес электронной почты, чтобы узнать, когда препарат снова появится в наличии

Ваше сообщение отправлено!
Спасибо!

eo