Geriyə
Akvalor® bebi (damcı)
Tibbi vasitələr

Akvalor® bebi (damcı)

Tibbi vasitələr
Saytda təqdim edilmiş məlumat özünüdiaqnostika və özünümüalicə üçün istifadə edilməməli və əyani həkim konstultasiyasını əvəz edə bilməz.

Dərman forması

Sprey

Buraxılış forması

Tibbi vasitənin istifadə təlimatı ilə birlikdə karton qutuda qablaşdırılmış, burun üçün anatomik polietilen ucluq və polipropilen qapaq ilə təchiz olunmuş təzyiqli alüminium balon.

Təsviri

Uşaqlar və böyüklər üçün burun boşluğunun nəmləndirilməsi və yuyulması üçün vasitə «Akvalor® bebi» 150 ml

Preparatın xüsusiyyətləri

Parametrin adı Təsviri 
Məhsulun təsviri   TU 32.50.50-009-00480081-2017 standartı əsasında uşaqlar və böyüklər üçün burun boşluğunun nəmləndirilməsi və yuyulması üçün vasitə olan "Akvalor®bebi" 150 ml (bundan sonra mətndə – tibbi vasitə) həcmində təzyiqli alüminium balonda qablaşdırılmış aerozoldur. Bu vasitənin burun üçün polietilen anatomik ucluğu "yüngül duş" effektinə malik sprey yaradır. Bu tibbi vasitə qoruyucu halqa və polipropilen qapaqla təchiz edilmişdir. Balonun içərisində tərkibdən ibarət dörd qatlı paket yerləşir, balon özü xüsusi birtərəfli klapanla təchiz edilib ki, bu da bütün istifadə müddəti ərzində tərkibin geri axmasının və balona havanın daxil olmasının qarşısını alaraq, tərkibin sterilliyini qoruyur. Uclduqda aerozol klapanının sıxılmasını idarə etmək üçün bənd var. Bu məhsul dərman vasitəsi deyil.
Doldurulmuş həcm  150 ml
Məhsulun təsviri Şəffaf, rəngsiz, qoxusuz maye
Tərkibi Izotonik dəniz suyu məhlulu (NaCl konsentrasiyası 8 - 11 q/l),
tərkibində təbii dəniz suyu, təmizlənmiş su var.
Dəniz suyu Bretani (Fransa), Lyuseşil (İsveç) sahillərindəki ekoloji cəhətdən təmiz ərazilərdən əldə edilir. Dəniz suyunun tərkibində natrium, kalium, sink, selenium, maqnezium, kalsium, yod, xlor, brom ionları var.
pH 6,0 - 8,5
Tərkibində konservantlar yoxdur.
Texniki xarakteristikaları  Spreyin xüsusiyyəti «yüngül duş». Ucluğun uşağın burun boşluğuna dərindən nüfuz etməsinin və selikli qişanın zədələnməsinin qarşısını almaq üçün qoruyucu halqa mövcuddur.
Qablaşdırma Tibbi vasitənin istifadə təlimatı ilə birlikdə karton qutuda qablaşdırılmış, burun üçün anatomik polietilen ucluq və polipropilen qapaq ilə təchiz olunmuş təzyiqli alüminium balon.

İstifadəsinə göstərişlər

İstifadə sahəsi - otorinolarinqologiya. Məhsul doğuşdan etibarən uşaqlarda və böyüklərdə burun boşluğunun nəmləndirilməsi və yuyulması yolu ilə burun-boğaz-qulaq xəstəliklərinin qarşısının alınması və kompleks müalicəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bu vasitə aşağıdakı məqsədlər üçün tətbiq edilir:

 • burun boşluğunun, burun ətrafı boşluqların və burun-udlaq nahiyəsinin kəskin və xroniki iltihabi xəstəliklərinin (infeksion, allergik, atrofik) profilaktikası və kompleks müalicəsi:
 • kəskin və xroniki rinit (zökəm);
 • kəskin və xroniki sinusit (haymorit daxil olmaqla);
 • kəskin və xroniki adenoidit;
 • allergik və vazomotor rinitlər;
 • subatrofik rinit (selikli qişada quruluq);
 • respirator infeksiyaların (qrip, KRVİ və s.) profilaktikası və kompleks müalicəsi;
 • burun boşluğunun və burun-udlağın gündəlik gigiyenası;
 • burun boşluğunda və burun ətrafı boşluqlarda cərrahi müdaxilədən sonrakı vəziyyətin profilaktikası və kompleks müalicəsi;

Bu vasitə doğuşdan etibarən istifadə edilə bilər.

İstifadəsinə dair tövsiyələr

Bu cihaz burun boşluğunda seliyin təmizlənməsi, sekresiyanın azaldılması, bərkimiş qalıqların yumşaldılması və təmizlənməsi, selikli qişanın nəmləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Burun boşluğunun və burun-udlağın selikli qişasına faydalı təsir göstərir, burun tutulmasını yüngülləşdirir və burunla nəfəs almanı bərpa edir. Dəniz suyunun tərkibində olan duzlar selikli qişanın həssas hüceyrələrində seliyin azalmasına və onun sekresiyasının normallaşmasına kömək edir. Duzun tərkibində olan kalsium və maqnezium ionları burnun selikli qişasının titrəyən epitel hüceyrələrinin işini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır, seliyin reoloji xüsusiyyətlərini normallaşdırır və virus və bakteriyaların daxil olmasına qarşı müqaviməti artırır. Yod və natrium xlorid antiseptik xüsusiyyətlərə malikdir. Sink və selenium ionları burnun selikli qişasının və burunətrafı boşluqların yerli immunitetinin aktivləşməsi üçün şərait yaradır.

Burun boşluğunu bu vasitə ilə yuduqdan sonra burun boşluğunun selikli qişasına vurulan dərmanların müalicəvi təsiri artır, tənəffüs yolu xəstəliklərinin davam etmə müddəti azalır, infeksiyanın burun ətrafı boşluqlara və qulaq boşluğuna yayılma riski azalır. Burun boşluğunun və burun-udlağın selikli qişasından hər hansı patogenləri (virus, bakteriya, göbələk) kənarlaşdırmağa kömək edir.

Bu tibbi vasitə ev şəraitində və müalicə və müalicə-profilaktika müəssisələrində fərdi istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Əks göstərişlər

Tibbi məhsulun komponentlərinə qarşı fərdi dözümsüzlük.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

İstifadə etməzdən əvvəl məhsulu və qablaşdırmanı yoxlayın. Qablaşdırmanın, tibbi məhsulun və ucluqdakı bəndin bütövlüyü pozulubsa, məhsuldan istifadə etməyin. Ucluğa ilk dəfə basıldıqda, bənd pozulur (çıqqıltı səsi bunu göstərir).

Məhsulun mükəmməl keyfiyyətini və dozalama sisteminin işləməsini təmin etmək üçün, məhsulu hissələrə ayırmaq olmaz (məsələn, anatomik ucluğun balondan çıxarılması).

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləlik və laktasiya (körpəyə süd vermə) əks göstəriş deyil.

İstifadə qaydası və dozası

Burun boşluğunun yuyulması ehtiyac olarsa, gündə orta hesabla 3-4 dəfə, zəruri hallarda daha tez-tez həyata keçirilir. Bu tibbi vasitənin istifadə müddəti və tezliyi məhdud deyil.

Vacib qeyd! Prosedur zamanı burun boşluğu yuyulan şəxs nəfəs almamalı, danışmamalı və qışqırmamalıdır.

Kiçik yaşlı uşağın burnunu yumaq üçün onun bədəni şaquli vəziyyətdə olmalıdır, yaxşı olar ki, uşağı kimsə oturaq vəziyyətdə əlində saxlasın (əgər uşaq artıq otura bilirsə). Bu vəziyyətdə uşağın başı düz və bir qədər irəli əyilmiş olmalıdır (şəkil 1). Yuma zamanı uşağın başını arxaya əyməsinə imkan verməyin.

 1. Balonun ucunu sağ burun dəliyinə daxil edin (şək. 2).
 2. Sprey düyməsinə basın və bir neçə saniyə saxlayın, beləliklə, burnun sağ tərəfini yuyun (şək. 3).
 3. Yuyucu mayenin qalıqlarını burun boşluğundan təmizləyin (uşağın burnunu silin və ya aspiratordan istifadə edin) (şək. 4, 5).
 4. Eyni proseduru burnun sol tərəfində də həyata keçirin.
 5. Lazım gələrsə, proseduru təkrarlayın.

2 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər üçün.

Uşaqlarda və böyüklərdə burnun yuyulması zamanı bədən şaquli vəziyyətdə olmalıdır (oturaq vəziyyətdə və ya ayaq üstə). Bu vəziyyətdə baş düz və bir az irəli əyilmiş olmalıdır. Yuma zamanı başı arxaya əymək olmaz (şək. 6).

 1. Balonun ucunu sağ burun dəliyinə daxil edin (Şək.7).
 2. Sprey düyməsinə basın və bir neçə saniyə saxlayın, beləliklə, burnun sağ tərəfini yuyun (Şək.8).
 3. Yuyucu mayenin qalıqlarını burun boşluğundan təmizləyin (burnunuzu silin və ya aspiratordan istifadə edin) (ehtiyac olarsa, uşaqlarda) (Şək.9).
 4. Eyni proseduru burnun sol tərəfində də həyata keçirin.

Təmizləmə metodları və vasitələri

Məhsulun hər istifadəsindən sonra anatomik ucluğu ilıq su və istənilən növ sabunla yuyun və sonra yaxalayın.

Əlavə təsirləri

Müəyyən edilməyib.

Saxlanma şəraiti

+5°C - +25°C arasında temperaturda saxlayın və istifadə edin. Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın. İstidən uzaq saxlayın.

Məhsul müvafiq nəqliyyat növü ilə yüklərin daşınmasına dair qüvvədə olan qaydalara əsasən +5°C - + 25 °C arasında temperaturda istənilən növ quru və hava nəqliyyatı ilə daşınır.

Yararlılıq müddəti

Məhsulun yararlılıq müddəti üç ildir. İstifadə müddəti qutunun altında göstərilir.

Utilizasiya qaydası

Məhsul SanPiN 2.1.3684-21 Sanitariya və Epidemiologiya Qaydalarına uyğun olaraq tibbi tullantıların təsnifatının A sinfinə aiddir. A sinfinə aid tullantıların hərəkətinin uçotu və nəzarəti Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Tullantıların toplanılması distributor (müqavilə üzrə xidmət göstərən təşkilatlar və ya müqavilə əsasında xidmət göstərən texniki işçilər) tərəfindən həyata keçirilir.

İstehsalçı

“Nijfarm” SC, Rusiya.
603950, Nijniy-Novqorod ş., Salqanskaya k., 7.
Tel.: (831) 278-80-88.
Faks: (831) 430-72-28.
e-mail: med@stada.ru

Əlavə məlumat

İradları qəbul edən təşkilat

“Nijfarm” SC, Rusiya.
603950, Nijniy-Novqorod ş., Salqanskaya k., 7.
Tel.: (831) 278-80-88.
Faks: (831) 430-72-28.
e-mail: med@stada.ru

Zəmanət öhdəlikləri

İstehsalçı yararlılıq müddətində qablaşdırma, daşıma və saxlama qaydalarına əməl edilməsi şərti ilə, məhsulun keyfiyyətinə zəmanət verir.

Посмотрите наличие товара в аптеках Вашего города

Карта Список
Далее

Другие продукты

Akvalor® Ekstra forte Aloe Vera (sprey)
Akvalor® Ekstra forte Aloe Vera (sprey) Daha çox öyrən
Akvalor® soft mini (sprey)
Akvalor® soft mini (sprey) Daha çox öyrən
Akvalor® forte (sprey)
Akvalor® forte (sprey) Daha çox öyrən
Akvalor® protekt (sprey)
Akvalor® protekt (sprey) Daha çox öyrən
Akvalor® soft (sprey)
Akvalor® soft (sprey) Daha çox öyrən
Akvalor® norm (sprey)
Akvalor® norm (sprey) Daha çox öyrən
Akvalor® bebi (damcılar)
Akvalor® bebi (damcılar) Daha çox öyrən

Saytda təqdim edilmiş məlumat özünüdiaqnostika və özünümüalicə üçün istifadə edilməməli və əyani həkim konstultasiyasını əvəz edə bilməz.

Задать вопрос по продукту
Akvalor® bebi (damcı)

Все поля обязательны для заполнения

Ваше сообщение отправлено!
Спасибо!

Сообщить о наличии

Введите адрес электронной почты, чтобы узнать, когда препарат снова появится в наличии

Ваше сообщение отправлено!
Спасибо!

eo